PERINGATAN: Laporan-Laporan eRP hanya sesuai menggunakan Internet Explorer sahaja.  
Panduan Untuk Masuk Ke Sistem
Masukkan 'User Name' dan 'Password'.
User Name: Kod eRP Anda
Password: @123456
* Untuk kali pertama, semua pengguna menggunakan
'Password' @123456. Sila tukar Password anda.
 
 
Panduan menukar 'Password'.
Setelah berjaya masuk ke sistem, klik ikon nama premis anda di sebelah bawah kanan skrin.
kemudian tukar kepada 'Password' baru anda.
Pastikan 'Password' baru anda dimulai dengan @ dan diikuti dengan 6 huruf atau 6 angka.
 
Panduan Untuk Menggunakan Laporan eRP.
Makluman: Maklumat yang dipamerkan oleh Laporan-laporan eRP adalah rekod-rekod yang telah dikuncimasuk dan disah oleh Kilang-Kilang Pemprosesan Getah sehingga sehari sebelumnya.
1. Pilih di ruangan 'Choose fields to add to table'. Salah satu pilihan mestilah
mengandungi 'Values'.
 
2. Pilih dan pindah ('Choose & Drag') antara 'Row Fields' dan 'Column Fields' akan
menghasilhan bentuk laporan yang berbeza.
 
3. Setiap 'fields' boleh di 'filter'.
 
akan menghasilkan laporan seperti berikut.